WhatsApp İletişim
×
  • %100 Müşteri Memnuniyeti

  • Tapulu, İmarlı, İfrazlı Arsalar

  • 15 Yıllık Tecrübe

  • Faizsiz Taksit İmkanı

Satılık Arsalar

Aklınızda Başka Fikir mi Var

Teklif Alın

Kısa Bilgilendirme

Sık Sorulan Sorular

Size gösterilen satılık arsayı mı alıyorsunuz? Bundan emin olmanın yolu ada, pafta ve parsel bilgilerini incelemekten geçiyor. İlgili Tapu Müdürlüğü’nden destek alabilir veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün internetteki parsel sorgu sistemini de kullanabilirsiniz: https://parselsorgu.tkgm.gov.tr/
Arsanın belirli bir kısmının imar planı çerçevesinde park, yeşil alan, oyun alanı vb. tesislerin kurulumu için kamu yararı gözetilerek bırakılmasına “yola terk” ya da “kamuya terk” adı verilir. İmar Kanunu’na göre arazilerden yüzde 45’e kadar terk alınabilir. Satın alacağınız arsanın daha önce terki yapılmış mı, yeniden terk edilmesi gereken bir alan var mı? Mutlaka kontrol edin.
Tapuda kontrol etmeniz gereken noktalardan biri de, arsanın üzerinde ipotek, haciz gibi herhangi bir şerh bulunup bulunmadığıdır. Eğer geçmişte ipotek konulmuş ama borç ödendiği halde tapu senedinden kaldırılmamışsa, bu işlemi yapması gereken arsayı satan kişidir.
Arsa üzerinde ruhsatsız bir yapı varsa belediyenin keseceği cezayı ödemek zorunda kalabilirsiniz. Bina sizden önce inşa edilmiş olsa bile!
Satılık arsa yatırımı yaparken jeolojik yapısına da dikkat etmek gerekir. Heyelan bölgesine yakın, toprağı kayan vb. araziler kolay kolay prim yapmaz. Sel afetine maruz kalabilecek dere yatağı benzeri yerlerden de uzak durmak gerekir.
Arsanın satıldığı yıl ve geçmiş yıllara ait ödenmemiş emlak vergisinden alıcı ve satıcı müteselsilen (birlikte) sorumludur. Geçmiş yıllara ait emlak vergisi borcu bulunup bulunmadığını da kontrol etmeniz şart.